Menu

O nás

Naše společnost se zabývá komplexním zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochranou.

V rámci oblasti bezpečnosti práce provádíme identifikaci a hodnocení pracovních rizik, kategorizaci prací, školení BOZP vedoucích zaměstnanců, školení BOZP zaměstnanců, zajišťujeme odborná školení v oblasti BOZP, školení první pomoci, zpracování dokumentace BOZP, kontroly a prověrky bezpečnosti práce, řešení pracovních úrazů a další činnosti v BOZP v souladu s platnými legislativními a normativními požadavky v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany BOZP a PO.

V rámci oblasti požární ochrany zajistíme všechny fáze projektové přípravy požární bezpečnosti staveb, zpracování požárně bezpečnostních řešení, změn užívání staveb atd.. Dále provádíme projekci, dodávky, montáže a revize požárně bezpečnostních zařízení. V rámci prodejní činnosti zahrnuje nabídka naší společnosti prodej přenosných hasicích přístrojů, vybavení hydrantových systémů ( hydrantové skříně, hadice a proudnice ), prodej požárních hlásičů atd. V neposlední řadě zajistíme prevenci v požární ochraně. V rámci prevence v požární ochraně začleníme Vámi provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí a zajistíme následné zpracování dokumentace požární ochrany dle začlenění do příslušné kategorie, školení požární ochrany zaměstnanců, školení požární ochrany vedoucích zaměstnanců, odbornou přípravu preventivních požárních hlídek a preventistů PO, školení obsluhy ohlašovny požáru.

V případě Vašeho konkrétního požadavku nás kontaktujte. Pro Vaši informaci Vám bude vypracována cenová kalkulace zdarma.